Kütusefirma AS Jetoil suvekampaania „8 korda raha tagasi“ reeglid.

Kampaania periood 03.07 – 20.08.2017.

 1. AS Jetoil kütuse jaemüügi kampaania – „8 KORDA RAHA TAGASI“ (edaspidi Kampaania) toimub 03.juulist 20.augustini 2017.aastal;
 2. Kampaania korraldaja on AS Jetoil, juriidiline aadress Peterburi tee 2f, Tallinn, Eesti Vabariik, reg. kood  10613270, üldtelefon 6030760, e-mail info@jetoil.ee, koduleht www.jetoil.ee  (edaspidi Kampaania korraldaja);
 3. Kampaania toimumiskoht: AS Jetoil kütuse automaattanklad aadressidel: Tallinna mnt. 6, Virtsu alevik, Hanila vald, Läänemaa; Mäe tn 9, Käina alevik, Käina vald, Hiiumaa ja Kõrgessaare mnt 2a, Kärdla linn, Hiiumaa; Poe kinnistu, Kuivajõe küla, Kose vald, Harjumaa.
 4. Kampaania läbiviimise korra koos kehtivate tingimustega määrab Kampaania korraldaja ning selle täitmine ja järgimine on kohustuslik kõigile Kampaanias osalejatele;
 5. Kampaania alguskuupäev on 03.juuli 2017 ja lõppkuupäev 20.august 2017 (kokku 7 nädalat). Kampaanias osalemiseks saab registreerida 3.juulist kella 12:00 kuni 20.augustini kella 23:59;
 6. Kampaanias osalemiseks peab osaleja ostma punktis 5 nimetatud perioodil ühest AS Jetoili automaattanklast kütust (kas diislikütus või bensiin) ning säilitama ostutšeki originaali, mis kinnitab Jetoili automaattanklast kütuse ostu (edaspidi Kampaaniatoode);
 7. Pärast Kampaaniatoote ostmist peab osaleja ennast loosimisel osalemiseks registreerima kampaania veebilehel www.jetoil.ee;
 8. Osaleja vastutab esitatud informatsiooni õigsuse ning veebilehele teksti sisestamise täpsuse eest;
 9. Enne või pärast punktis 5 näidatud tähtaega registreerimine loetakse kehtetuks;
 10. Kampaania auhinnafond on rahaline. Võidusumma suurus tuleneb sellest kui suure summa eest välja loositud võitja ostutšeki alusel kütust ostnud. Võitjale tagastatakse ostutšekil näidatud summa täies mahus. Kokku loositakse välja 8 ostutšekki.
 11. Üks ostutšeki number saab osaleda kampaania iga auhinnafondi loosimises üks kord. Juhul kui ostutšeki number registreeritakse rohkem kui ühel korral, loetakse kehtivaks, ja seega osaleb loosimisel see tšekk ja tšeki saatja, kes registreeris tšeki kõige esimesena;
 12. Punktis 10. nimetatud kampaania rahalised võidud loositakse välja iga nädal üks (1) võitja, va kampaania viimasel loosimise päeval kui loositakse kaks (2) järgevatel kuupäevadel – 10.07., 17.07., 24.07., 31.07., 07.08., 14.08. ja 21.08.
 13. Loosimine leiab aset kõigi loosimise päeva kella 12.00ks ostutšeki registreerunute vahel, va juba võitnud ostutšeki number. Võitjate nimed avaldatakse Kampaania korraldaja kodulehel www.jetoil.ee loosimise päevale järgneval päeval hiljemalt kella 17.00ks;
 14. Kampaania korraldaja võtab pärast igat loosimist auhinnavõitjatega ühendust 3 tööpäeva jooksul, helistades registreerimisel kasutatud mobiiltelefoni numbrile ja leppides kokku Kampaania võidusumma ülekande detailid;
 15. Kõik Kampaania auhindade kätte toimetamisega ja postiteenustega seotud kulud tasub Kampaania korraldaja. Kampaanias osalejal ei ole otseseid Kampaaniast osavõtuga seotud kulusid, mida Kampaania korraldaja oskaks ette näha. Kampaanias osalejal võib olla kulusid, mille tekkimist ja suurust ei ole võimalik Kampaania korraldajal ette näha;
 16. Kõik antud loosimisega seotud pretensioonid tuleb esitada kirjalikult, detailselt põhjendades ja lahti kirjutades pretensiooni sisu ning lisades sellele vastavad dokumendid või dokumentide koopiad, mille alusel pretensioon on esitatud;
 17. Pretensioone saab esitada e-maili teel Kampaania korraldaja aadressile info@jetoil.ee või postiaadressile posti teel hiljemalt kuni 10 päeva pärast loosimise lõppemist aadressile Jetoil AS, Peterburi tee 2f, Tallinn, Harjumaa, Eesti;
 18. Auhinnamängu korraldaja vaatab läbi kõik esitatud pretensioonid ning vastab neile 15 tööpäeva jooksul peale kaebuse kättesaamist;
 19. Kampaaniast osavõtmisega kinnitavad osalejad, et nõustuvad Kampaania tingimustega ning Kampaania korraldaja võib töödelda, säilitada ja kasutada nende andmeid Kampaania võitjate väljaselgitamisel ja nende avalikustamisel www.jetoil.ee kodulehel. Andmete töötlemise eesmärk on Kampaania võitjate väljaselgitamine ja auhindade kättetoimetamise tagamine;
 20. Kampaania korraldaja ei vastuta auhindade saajatele võimalike tekitatud kahjude eest, mis on tekkinud saadetise või auhinna kasutamise tagajärjel;
 21. Auhindu ei vahetata teise auhinna vastu, samuti ei maksta selle väärtust välja sularahas;
 22. Kampaania korraldajal on õigus tühistada kõigi nende isikute osavõtt, kes Kampaania käigus on vähemalt ühe korra kasutanud keelatud võtteid. Näiteks esitanud teadlikult väärinformatsiooni, sekkudes mehhaaniliselt või rikkudes turvalisust. Kui selgub, et osaleja kasutab keelatud võtteid, tühistatakse tema osavõtt eelneva hoiatusega, olenemata sellest, et see oli kooskõlas Kampaania tingimustega;
 23. Kampaania korraldajat ei saa süüdistada Kampaanias osaleja hooletus suhtumises Kampaania tingimustesse. Kampaania korraldaja ei vastuta Kampaanias osaleja kõrvaldamise eest Kampaaniast, samuti väljaloositud auhinna mittesaatmise eest juhtudel, kui ei täidetud Kampaania tingimusi või Kampaanias osaleja antud informatsioon on vale või ebatäpne või kui Kampaania võitjaga ei saada ühendust Kampaania korraldajatest sõltumatutel põhjustel;
 24. Kampaania korraldajal on õigus ühepoolselt katkestada Kampaania ja auhindade loosimine temast mitteoleneva vääramatu jõu ilmnemisel. Sellisel juhul on Kampaania korraldaja kohustatud teavitama Kampaania katkestamisest meediakanalite kaudu;
 25. Kampaania korraldaja ja Kampaanias osaleja õigused ja kohustused on määratletud ainult käesolevate Kampaania tingimustega. Reklaammaterjalides antav teave Kampaania kohta on vaid informatiivse iseloomuga;
 26. Kampaanias ei tohi osaleda Jetoil AS töötajad ja nende perekonnaliikmed. Juhul kui ilmneb, et mainitud isikud on siiski loosimisel osalenud ning võitjaks osutunud, siis auhinda neile ei väljastata;
 27. Kampaania korraldajal on õigus Kampaania käigus muuta Kampaania tingimusi;
 28. Kampaania tingimustega on võimalik tutvuda Kampaania korraldaja kodulehel www.jetoil.ee;
 29. Info, ettepanekud ja küsimused: info@jetoil.ee.